“Crocodile Creek Rubberen bal Egel 13 cm” 0 results

Babyspeel-o-theek

De Babyspeel-o-theek is een uitleendienst georganiseerd door het Ontmoetingshuis. Dit is gelegen in het Huis van het kind Louisa, Louisastraat 7 8400 Oostende.

Alle (groot)ouders,  kunnen maximum 3 stuks speelgoed ontlenen voor maximaal 3 weken. Onder het motto ‘goede afspraken, goede vrienden’, stelden we een huishoudelijk reglement op speciaal voor het speelgoed dat we uitlenen met de babytheek. Dit is een ander reglement dan dat van de babytheek zelf! We vragen dat het gelezen en goedgekeurd wordt, en ondertekend, alvorens er iets ontleend kan worden.

1.     Je kan pas lid worden als je 18 jaar of ouder bent. Je wordt actief lid nadat je je ingeschreven hebt op de website en op vertoon van je identiteitskaart.

2.     Wanneer je bij ons materiaal ontleent, is dit voor persoonlijk gebruik en is het niet de bedoeling dat dit verder uitgeleend wordt. Alle materiaal hoort ook in dezelfde staat terug gebracht te worden als waarin ze werd uitgeleend. Wij weten uiteraard ook dat slijtage erbij hoort. Wanneer uitgeleend materiaal beschadigd of niet terug gebracht wordt, zullen wij het volledige aankoopbedrag voor vervanging terug vragen van de ontlener.

3.     Het ontlenen van het speelgoed is voor een termijn van maximum 3 weken en je kan maximum 3 stuks per gezin ontlenen.

4.     Het speelgoed wordt ontleend aan 0.20€ per ontleend stuk speelgoed. Voor speelgoed met een aankoopprijs hoger dan €50 euro, vragen we €1 euro per ontleend stuk speelgoed.

5.     Uitgeleende materialen worden terug gebracht tegen de vervaldatum van de uitleentermijn. Wij helpen je hier aan herinneren. Wij vragen om een afspraak te maken om de spullen terug te brengen. Wanneer een voorwerp te laat terug gebracht wordt, kan er een boete opgelegd worden van €1.5 per week. Deze dient betaald te worden alvorens er ander materiaal ontleend kan worden.

6.     Tijdens onze openingsuren zijn wij steeds beschikbaar voor uitleg over het uit te lenen materiaal. Van zodra iets ontleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch dat hij/zij in staat is om op een veilige en juiste manier met het materiaal om te gaan. De babytheek is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de uitleentermijn.  Indien de ontlener merkt dat een voorwerp niet langer veilig is, of kapot is, dient dit gemeld te worden en zo spoedig mogelijk terug gebracht te worden.

7.     De ontlener is verantwoordelijk voor het op zijn/haar naam ontleende speelgoed

8.     Als je het speelgoed twee weken na een aanmaning niet terug brengt, rekenen we het volledige bedrag aan.

9.     Bij herhaaldelijk verlies of beschadiging kan de babytheek het lidmaatschap intrekken.

 Wij kijken alvast uit naar een leuke samenwerking, en danken U voor het vertrouwen dat u stelt in onze babytheek!

 


No results found.